Zakładamy działalność – jakie są formy opodatkowania

Dekoracje weselne Toruń- dekoratorka sal ślubnych kosciolow samochodow
Dekoracje weselne kościołów Toruń
28 sierpnia, 2019
Liposukcja bez skalpela - bezoperacyjne usuwanie tkanki tłuszczowej laserem
Liposukcja bez operacji Toruń
29 sierpnia, 2019
Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Kluczowe jest też przybliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego względu ten etap w trakcie zakładania firmy także jest niezmiernie istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% – w wypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% – kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszystkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Działania w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten rodzaj rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również przechowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony inwentaryzację materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się z roku na rok. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest przedstawianie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do potrzebnych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dobrany mądrze.

Poltax Toruń – usługi

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok