Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
Wrzesień 11, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – redukcja zmarszczek i ujędrnianie skóry
Wrzesień 24, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie wymagają roztropności oraz rzetelności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego pracy. Każda sprawa, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o naruszenie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które obejmują typy wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to przestępstwa, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to sprawy związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się również sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy karne, powodują znaczną szkodę wobec poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa i usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do bardziej złożonych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, by procedury sądowe w jak najmniejszym stopniu rzutowały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszystkich czynności mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Bardzo często realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym również przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma przekonywać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są rezultatem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie wynika z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami firm, ale jest również zasadne w przypadkach, gdy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wywołania szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie niezbędny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Również kiedy w ciągu postępowań kontroli skarbowej zostają udowodnione dochody z niejawnych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową trzeba domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu podjąć konkretne czynności. Są to więc sprawy związane z formą oraz warunkami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny lub wypełnianiem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Często skazani również zabiegają o orzeczenie kary łącznej w wypadku, gdy dokonanych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, gdy osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na złe warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to następstwa takich działań mogą być dla sprawców poważne i obejmować takie środki karne jak na przykład: zakazy pełnienia konkretnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu również wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także niewłaściwe pozbywanie się odpadów, stały brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok