Kancelaria notarialna – jak działa i co nam oferuje?

Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny – trwałość i artyzm
Styczeń 19, 2018

W kraju nad Wisłą bycie notariuszem jest bardzo pożądane, ponieważ wcale nie jest tylko – jak to się zazwyczaj zwykło mówić – jednostką, jakiej mogą powierzyć sekrety komórki społeczne, lecz równolegle kimś, kto doskonale rozeznaje się w skomplikowanych paragrafach. Pracownik kancelarii notarialnej musi czuwać nad interesami swoich Kontrahentów i troszczyć się o nich w każdej powierzonej mu kwestii. Podstawowe pytanie – które problemy zawierzymy kancelarii notarialnej i co z kosztami? Przed wami krótki opis dotyczący notariuszy w Polsce.

Notariusz w Polsce – historia

Na początek niedługi zarys historyczny. Jak wynika z legendy – notariat nad Wisłą miał narodzić się w XII stuleciu, co mają potwierdzać nadania królewskie z epoki Bolesława Krzywoustego. Za to potwierdzony w 100% jest fakt, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do desygnowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy rozpowszechniony polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został opracowany przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Następne dokumenty zaczęły się pojawiać bez ustanku po 1309 r. Notariat w naszym kraju rozrastał się szczególnie w czternastym wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Krzyżakami procesy wymagające niepodważalnych dokumentów i innych świadectw notarialnych. W tym też czasie pojawiły się statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

W ciągu kolejnych kilkuset lat notariat znacząco rozkwitł, a niebagatelną funkcję miał także w czasie zaborów, czyli na przestrzeni niemal 124 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz stał się wtedy osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, minęło piętnaście lat zanim powstało Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, ale II wojna światowa i czasy tuż po niej skutecznie przeszkadzały w jego dobrym rozwoju. W czasach PRL, notariusze byli urzędnikami państwowymi, którym stale przybywało obowiązków, m.in. uzupełnianie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odwróciło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP przyjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Ustawicznie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – obejmuje pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w Polsce będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Wprawny notariusz nie tylko wykonuje swoje obowiązki zgodnie z klauzulą prawa, lecz priorytetowo, dba o najwyższe dobro Kontrahentów kancelarii.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego kluczowym celem stało się dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych każdego Zleceniodawcy i właśnie dlatego podczas pracy musi kierować się sumiennością i precyzją. Notariusz to również powiernik, któremu Partnerzy wyjawiają swoje sekrety i kłopoty , tak więc jedną z pożądanych cech, którą winna nam zagwarantować dobra kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Będzie to truizm, ale warto upewnić, czy notariusz, któremu chcemy przekazać niebagatelne dla nas kwestie, ma stale uzupełnianą, fachową wiedzę. Zbadajmy także, czy kancelaria notarialna gwarantuje Wam bezpieczeństwo każdej transakcji. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym bez większych obaw zostawimy istotne dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Czas na jedną z najczęściej poruszanych kwestii na forach branżowych – jakie dokumenty trzeba dostarczyć i jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Będzie to niezbędny etap, gdyż przekazanie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie będzie miało racji bytu.

Stanowczo więcej dokumentów musi do kancelarii notarialnej przesłać ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. Jeśli chodzi o nabywcę, będzie to stosunkowo niedługa lista, obejmująca pieniądze, dokument tożsamości, NIP i niekiedy poświadczenia z banku, określające wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego relatywnie dużo, a zatem najlepszym wyjściem będzie po prostu przepytanie notariusza. Powinien nam na samym początku przedłożyć, co jest wymagane. Do najistotniejszych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty tak, by były one jasne i łatwe do zrozumienia dla zainteresowanych stron. Przypilnowanie, aby wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne z rzeczywistością to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok