Dochodzenie odszkodowania za wypadki drogowe

Profesjonalny DJ – imprezy w Toruniu i Bydgoszczy
Kwiecień 3, 2016
Kursy jazdy defensywnej
Kwiecień 18, 2016

Odszkodowanie jest rekompensatą szkody, która pojawiła się w wyniku zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w wyniku, powiedzmy, wypadku komunikacyjnego, nasz pojazd mechaniczny doznaje poważnych uszkodzeń, lub też, w związku z wielkością szkód podlega kasacji. Wówczas, jako osoba ubezpieczona możemy otrzymać stosowne odszkodowanie, za które szybko naprawimy samochód lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnych obrażeń. Wypłata pieniędzy oznacza szybszy powrót do zdrowia i pomaga w zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoich bliskich. Czasami mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to nieuczciwe firmy ubezpieczeniowe zaniżają sumę odszkodowania lub nie chcą jej wypłacić. W takich sytuacjach mogą Państwo liczyć na pomoc profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która ma bogate doświadczenie w obsłudze roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozwolimy Ci zostać samemu w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Poznaj naszą ofertę.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny jest przedstawiany jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego skutkiem są straty w mieniu lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Wypadki samochodowe wywołują przeważnie bardzo trudne obrażenia, dlatego też niezbędna jest szybka i efektywna pomoc finansowa w formie odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest najczęściej wypłacane przed ubezpieczyciela, aczkolwiek, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy również uprawnieni do zdobycia odszkodowania od sprawcy wypadku w procesie cywilnym. Uzyskiwanie odszkodowania rozpoczyna proces likwidacji szkód, w trakcie którego powołany likwidator określa wysokość szkód oraz ich rodzaj. Swój raport likwidator przekazuje komisji odszkodowawczej w konkretnej firmie ubezpieczeniowej, która orzeka o wysokości kwoty odszkodowania. Obok odszkodowania ofiary wypadków mogą też liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od formy szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest stale gotowa pomóc Tobie na każdym szczeblu odzyskiwania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Czym jest wypadek przy pracy?

W razie wypadku w pracy, każdy zatrudniony jest uprawniony do otrzymania właściwego odszkodowania od firmy ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy określa się jako zaskakujące zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną wywołujące uraz lub śmierć, jakie nastąpiło w związku z pracą, czyli w trakcie dokonywania zwykłych prac oraz poleceń służbowych, wykonywania przez podwładnego czynności na rzecz przełożonego bądź w czasie bycia w dyspozycji zwierzchnika. Tak samo jak wypadek przy pracy rozważa się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu zdarzenia, które wywołało uszczerbek na zdrowiu zatrudnionego, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania odpowiedniego, okręgowego inspektora pracy, oraz do utworzenia zespołu powypadkowego, który poprowadzi postępowanie w zakładzie pracy i dostarczy oficjalny protokół odpowiedniej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pracownik może wnosić o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jednocześnie, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u pokrzywdzony pracownik, może zdobyć odszkodowanie na zasadach ogólnych od samego pracodawcy. Salus, jako doświadczona kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i razem otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Błąd medyczny

Jakiekolwiek zabiegi lekarskie maja na celu poprawę kondycji organizmu, jak również ochronę ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają korzystnie, a ich skutek jest satysfakcjonujący. Aczkolwiek czasami podczas diagnozowania chorego, czy w trakcie zabiegu lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich okolicznościach konieczne jest zapełnienie sobie komfortu pieniężnego, poprzez zdobycie odpowiedniego odszkodowania za błąd medyczny. Błąd lekarski określa się jako sprzeczne z współczesną nauką działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest zainfekowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Takie działanie lub zaniedbanie może zaistnieć w trakcie badania, leczenia albo operowania chorego, a jego efekty są niezwykle często nieusuwalne. Błąd medyczny rekompensuje odszkodowanie, które zapewnia godne życie i wsparcie pieniężne w trakcie powrotu do zdrowia. O wielkości odszkodowania decyduje komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy. Oczywiście, poszkodowany pacjent może ubiegać się również o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w uzyskiwaniu odszkodowania za błąd lekarski oraz postara się otrzymać najwyższą, możliwą kwotę, która umożliwi Ci wstać na nogi.

Podstawową misją kancelarii odszkodowawczej Salus jest kompleksowa obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, których efektem jest szkoda osobowa lub majątkowa. W walce o lepsze warunki rekompensaty dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze sprawdzonych i uczciwych narzędzi, bazując na ogromnej wiedzy prawnej, administracyjnej i finansowej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, których wiedza i wieloletnia praktyka zawodowa, wspomagają proces dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Specjalizujemy się w skutecznym i szybkim dochodzeniu takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu naszych Klientów są nadzieją na lepszą przyszłość.

Odszkodowania za wypadek – zapraszamy serdecznie na naszą stronę www.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok