Usługi geodezyjne Toruń – Wytyczanie granic działki i kamieni granicznych

Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autobusów – Organizujemy wyjazd służbowy
5 czerwca, 2018
DENTYSTA TORUN Gabinet stomatologiczny leczenie kanalowe
Rodzinny dentysta – Esthetic Dental Clinic Toruń
23 stycznia, 2019
Usługi geodezyjne Toruń - Wytyczanie granic działki i kamieni granicznych

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych dokonujemy tam gdzie znaki te zostały uszkodzone albo przesunięte a projektant chce mieć informację o ich precyzyjnym położeniu. Na przykład chce widzieć jak przebiega linia graniczna po zakupie domu czy stawianiu ogrodzenia.

Wznowienie znaków może być dokonane tylko na podstawie stosownych dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Czynności wznowienia znaków granicznych zgłaszamy do PZGiK jako praca. Po otrzymaniu z PZGiK materiałów mówiących o przebiegu granic działki można przystąpić do pracy .

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych dotyczących możliwości wyznaczenia punktów granicznych, powiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości sąsiadując nieruchomością o pracach które będą wykonywane w danym terminie na działce przez geodetę. Z wykonanych czynności wznowienia punktów granicznych geodeta musi sporządzić protokół, który strony zainteresowane muszą podpisać a także z całą dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do zasobu państwowego.

Warto mieć świadomość, że akt wznowienia kamieni granicznych jest czynnością niewywołującą żadnych zmian stanu prawnego granic działki a także nie stanowi procedury postępowania administracyjnego lub sądowego.

Tym niemniej są to ważne i niejednokrotnie utrudnione technicznie czynności, bowiem geodeta musi odnaleźć lokalizację punktu granicznego precyzyjnie w tym miejscu, w którym wcześniej znajdował. Żeby to wykonać dokładnie należy rzetelnie sprawdzić dokumentację nieruchomości, materiały pomiarowe oraz niejednokrotnie wykonać żmudną analizę na działce bazując na punktach pomiarowych, które się zachowały, na bazie których inny geodeta dokonał pomiaru nadając znakom ich pierwotne położenie.

Wyznaczenie granic działki

Usługę ustalenia przebiegu granicy możemy wykonać gdy właściciel działki nie wie którędy przebiega granica między swoją działką a działką sąsiednią.

Usługi wytyczania granic geodeta wykona wtedy kiedy nie ma sporu o przebieg granicy oraz w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w rejestrach państwowych, gdy nie ma możliwości znalezienia położenia znaków granicznych.

Zawiadamiamy wtedy zainteresowane strony o czynnościach wykonywanych w celu ustalenia położenia granic działek ewidencyjnych oraz ustalamy zakres granic, którego podstawą mogą być:

  • zgodne wskazania właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie śladów granicznych wraz z analizą dokumentów znajdujących się w PZGiK.

Z wykonanych działań geodeta ma obowiązek wykonać protokół ustalenia przebiegu granic, na którym powinny podpisać się w terenie wszystkie strony.

Usługa wytyczania przebiegu granic działek ewidencyjnych musi być zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszona do PODGIK a protokoły utworzone w jej wyniku powinny być przekazane do Państwowego Zasobu po zakończeniu prac geodezyjnych.

 

Geodeta Toruń

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok