Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych
Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych
Luty 11, 2017
Usługi dietetyka mobilnego Dieta Grudziądz Zdrowe odchudzanie dla osób przewlekle chorych
Usługi mobilnego gabinetu dietetycznego
Luty 13, 2017

Pojazdy uprzywilejowane kursy

Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Jak rozpoznać pojazd uprzywilejowany?

Większość spośród nas z pewnością napotkał taki samochód na swojej drodze. Wcale nie chodzi tutaj o przewoźników typowych pojazdów osobowych, którzy ignorują kodeksy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są wszystkie środki transportu, których przeznaczeniem jest ocalanie ludzkiego zdrowia, życia albo majątku, jak również utrzymywanie bezpieczeństwa w kraju. Osoby siedzące za kierownicą takich samochodów mają wymóg zgłaszania innym uczestnikom ruchu transportowego, że praktycznie w ogóle nie będą naginali się do klasycznych imperatywów. Przede wszystkim odcieniami drgających świateł i głosami o niestabilnym tonie. Inaczej mówiąc: pozostali przewoźnicy, spacerowicze oraz kolarze muszą zdać sobie sprawę, iż pędzi karetka czy straż pożarna. Do środków transportu, które mają rzadkie przywileje, włączamy, m.in.: pojazdy ochotniczej straży pożarnej, karetki pogotowia, pojazdy straży granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, jednostek ratownictwa chemicznego, pojazdy Służby Parku Narodowego. Do charakterystycznych środków transportu uprzywilejowanych należą samochody rozwożące wartości kapitałowe, mianowicie tzw. bankowozy. Oprócz tego – auta agencji ochroniarskich, firm kurierskich, spółek pocztowych oraz indywidualne pojazdy dowożące zabójcze ładunki o niezwykle dużej wartości.

Co zrobić, by otrzymać prawo do kierowania pojazdem straży miejskiej bądź pojazdem wiozącym towary niebezpieczne?

Istnieje kilka ogólnych wskazówek, jakimi trzeba się kierować podczas otrzymywania prawa do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, przykładowo trzeba mieć ukończone 21 lat, mieć prawo jazdy stosownej kategorii, orzeczenie od specjalisty w zakresie medycyny pracy oraz psychologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia takim pojazdem. W dodatku nieodzownie trzeba zrobić kurs w ośrodku ćwiczenia sposobu jazdy oraz zdać zadowalająco egzamin. Zawiera on dwie istotne części składowe – teoretyczną i praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wyszkolenie kursanta należytego działania w niecodziennych oraz niebezpiecznych sytuacjach podczas jazdy. Dobrym wzorem jest szkolenie „skali wytrzymałości” samochodu, czyli normy po przestąpieniu której traci się nad nim panowanie. Rozkład warsztatów powinien zawierać zawiadywanie, np. wozem straży pożarnej na terenie manewrowym, tablicy antypoślizgowej oraz szlaku treningowym. Pełne pozyskane zdolności oraz znajomość najważniejszych rzeczy są testowane w trakcie egzaminu praktycznego. W przypadku pojazdów przesyłających wartości materialne obowiązują porównywalne normy.

Na jaki rodzaj kursu się zdecydować?

Ogólnie rzecz biorąc w ośrodkach trenowania metody jazdy jest możliwość podejść do dwóch odrębnych kursów – podstawowego i uzupełniającego. Pierwszy muszą podejmować osoby, które zamierzają nabyć wiedzę o podstawach sposobu jazdy w okolicznościach ponadplanowych, o aktach ruchu drogowego, standardowych oraz niecodziennych sytuacjach na drodze oraz z psychologii transportu. Zatem – zamierzają dostać uprawnienia do przemieszczania się autami uprzywilejowanymi lub wożącymi wartości pieniężne. Zaś kurs uzupełniający to rozbudowanie istniejących upoważnień o nowe kategorie. Obrazowo ktoś ma prawo jazdy grupy B1 i planuje mieć dodatkowo prawa do przemieszczania się autami kategorii C1 bądź D1. Mówiąc ogólnikowo, szkolenie realizuje się odrębnie dla grup: 1) A1, A2 i A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Warsztaty podstawowe dla wersji 1) mieści w sobie 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin warsztatów praktycznych, a dla pozostałych grup 2), 3) oraz 4) kurs zawiera 6 godzin wykładów teoretycznych i 8 godzin ćwiczeń praktycznych. Szkolenie uzupełniające dla kategorii 1) to 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin praktycznych, a dla kolejnych grup w sytuacji powiększenia o klasy A1, A2 i A to 3 godziny zajęć teoretycznych i 18 godzin praktycznych.

Co zrobić by kierować bankowozem?

Pojazdy przekazujące wartości materialne to odrębny typ pojazdów. Najczęściej określa się je jako „bankowozy”, gdyż wprowadzają gotówkę do instytucji finansowych, bankomatów albo najrozmaitszych miejsc, w których są one potrzebne. Jeżeli ktokolwiek chce prowadzić samochód przewożący gotówkę powinien obligatoryjnie przejść warsztaty. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z kilku znaczących części. Na początku są wykłady teoretyczne, na których możemy dowiedzieć się sporo o aktach drogowych, okolicznościach wypadków oraz o metodach prowadzenia wymienionych środków transportu. Dodatkowo każdy kursant powinien uzyskać wiedzę z zakresu psychologii kierowania bankowozem. Powinien nauczyć się m.in. dobrego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Natomiast zajęcia praktyczne włączają wielorakiego rodzaju wyszukane ruchy na ulicy, np. nieregularny slalom, „szturm” na przeszkody, awaryjne zatrzymywanie się pod zaporą albo pozorowanie zamachów.

Skoro chcemy pozyskać prawa na samochody rozwożące wartości majątkowe, musimy mieć ukończone 21 lat oraz mieć prawo jazdy właściwej kategorii (otrzymane wcześniej). Oczywiście musimy również powędrować do specjalisty medycyny pracy oraz psychologa po dokument o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia niniejszego typu aut. Ośrodki szkolenia sposobu jazdy przekazują uczniom wszystkie instrukcje na temat tego, w jaki sposób otrzymać wszelakie nieodzowne papiery. Osoby zaabsorbowane owym kursem mogą zajrzeć w ten odnośnik – Kurs na kierowcę bankowozu

Strona używa cookies
Ok